Agentúra Lotty
FacebookGoogleplus
Práca: EU On-line registrácia
Opatrovanie: SR @ pre priateľov
Opatrovanie EU Bezplatné @ aktuality
Ilustrácia...
EuProgres s.r.o.
Banská Bystrica: 974 01, Horná 54,    Lokalita TU
tel: 048 415 5136 info@euprogres.sk
mobil: 0918 328 837, 0908 737 303

KONTAKTY
Opatrovanie v rodinách
NEMECKO, ŠVAJČIARSKO
RAKÚSKO
On Line Registrácia klinite TU
Prihláška - Personalbogen klinite TU.
Prihlášku vyplniť a odoslať spolu s fotografiou na: register@euprogres.sk
Ak máte otázky píšte na: register@euprogres.sk
Volné rodiny: klinite TU.Opatrovanie v rodinách
NEMECKO, RAKÚSKO

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA - pre rodinu a domácnosť.

je určená na podporu samostatného života seniorov a osôb so zdravotnými problémami.
Opatrovateľská služba je dosť náročné povolanie, každá rodina má iné zvyklosti a taktiež odlišná mentalita a kultúrne odlišnosti národa, prispôsobenie sa iným zvyklostiam rodiny je dosť náročné.

Prvé týždne pobytu v rodine sú najťažšie na aklimatizáciu, preto je dôležité aby ste mali zodpovednú a skúsenú agentúru, ktorá Vám pomôže, poradí a poskytne Vám istotu a rýchle riešenie situácii počas pobytu. EuProgres na základe dlhoročných skúseností Vám tieto služby ponúka.

Opatrovateľkám/om ponúkame

* Legálne a bezpečné cesty za prácou.
* Atraktívne platy a záruka včasnej výplaty.
* Hradenie zdravotných a sociálnych odvodov.
* Turnusy 1-3 mesačné.
* Nepretržité zamestnanie aj počas turnusového voľna.

* Množstvo pracovných pozícií.
* CESTA HRADENÁ a organizovaná z domu do domu.
* ŽIADNE POPLATKY za umiestnenie.
* RÝCHLA POMOC a RIEŠENIE situácii počas pobytu.
* ŽIADNE CESTOVANIE na pohovorNEMECKO

0.- Eur poplatok

Ponúkame 2 formy umiestnenia v Nemecku!
** Pracujete na zamestnanecký pomer.
** Pracuje ako živnostníčka na Slovensku.

Rýchlosť umiestnenia: veľmi rýchlé ( v závislosti od nemčiny)- vždy k dispozícii voľné rodiny.

Práca: starostlivosť o starého chorého človeka a výpomoc v domácnosti.
Lokalita: celé Nemecko.

Pracovný pobyt v Nenecku
Možnosť výberu: buď ako zamestnanec EuProgresu alebo na Živnostenský list založený na Slovensku

Odmena
cca. 1200-1700.- €, netto/ mesačne
Odmenu stanovuje rodina pre každú opatrovateľku zvlášť - v závislosti od jej jazykových znalostí, skúseností s opatrovaním, počtu členov v domácnosti, náročnosti práce a pod.

Odmena je vyplácaná: na účet na Slovensku.
Cestovné: rodina prepláca.
Cestovanie: zaisťujeme dopravu z domu do domu.

Jazyk: komunikatívna úroveň nemeckého jazyka.
Ubytovanie s strava: zdarma v rodine.
Turnusy: Turnusy: cca 2-3 mesačné, príp. 1-mesačné zástupy, podľa dohody s rodinou. Prestávka medzi turnusmi: 1 -3 mesiace - podľa Vašich možností.


RAKÚSKO

Lokalita umiestnenia: Viedeň a okolie.
Turnus : 3 týždňový.

Nemčina: komunikatívna – partner telefonicky nemčinu prehodnotí.
Požiadavka: Živnosť založená v Rakúsku. Partner je nápomocný so založením živnostenského listu.
Odmena: 55-70 Eur/ deň. ( vrátane cestovného a odvodov) . Výška dennej sadzby v závislosti od úrovne nemčiny.
Ubytovanie a strava: zdarma priamo v rodine.

Poplatky
Na Slovensku odmena pre EuProgres: 55 Eur/ mes. Platí sa po prvom turnuse, naraz spolu za 6 mes. t.j. 330 Eur.
V Rakúsku odmena pre partnera: 120 Eur- ročne. Odpočíta sa po prvom turnuse.
Zahŕňa: výmenu rodiny, poradenský servis (Po-Pia. 9:0-12:00), pre opatrovateľlky v slovenskom jazyku,
info ohľadom živnosti, odvodov, rodinných prídavkov a pod...

Živnosť a prvý turnus
Prvá cesta a rakúska živnosť
Opatrovateľka v Rakúsku bude pracovať na Živnostenský list založený v Rakúsku.
a/ Ak má opatrovateľka už založenú alebo pozastavenú Rakúsku živnosť, originál si zoberie so sebou.
b/ Ak opatrovateľka živnosť v Rakúsku nemá založenú na prvý turnus sa vycestuje bez živnosti.
d/ Doklady založeniu živnosti v Rakúsku – formuláre poskytneme. Info nájdete aj na www.euprogres.sk.
c/ Poplatok za založenie živnosti pre partnera v Rakúsku je 70-100 Eur (v každej spolkovej krajine je iný).

Poostup – poslať
** Vyplnený dotazník.
** kópiu OP, kópiu opatrovateľského kurzu a kópiu karty poistenca EU.


V prípade záujmu – ďalšie kroky.

K umiestneniu ako opatrovateľka je potrebné
* Prihláška - Personalbogen klinite TU.
* Prihlášku vyplniť a odoslať spolu s fotografiou na: register@euprogres.sk
* Po prijatí prihlášky - ihneď Vás budeme kontaltovať!
* Volné pracovné miesta: klinite TU.

Prihlášku Personal Bogen a PredZmluvu doručiť:
* e-mailom na: register@Euprogres.sk
* alebo poštou na adresu EuProgres,: Horná 54, B. Bystrica


Komunikatívna znalosť nemčiny

K umiestneniu nevyžadujeme certifikáty a ani gramatiku. Dôležité je schopnosť porozumieť a mať odvahu komunikovať.

Preskúšanie z nemčiny
Po obdržaní prihlášky, naša koordinátorka telefonicky kandidáta telefonicky skontaktaktuje , aby preverila jazykové znalosti.
V prípade záujmu môžete si dohodnúť aj extra termín osobnej jazykovej skúšky.
Po preskúšaní Vás poinformujeme, do ktorej stupnice jazykových znalostí sme Vás zaradili.

Rozlišujeme znalosť nemčiny stupnicou 1-6
1-2: veľmi dobré znalosti, komunikácia je možná bez obmedzení,
2-3: dobré znalosti, komunikácia je tiež možná,
3-4: rozšírené základné znalosti. Dobré porozumenie aj hovorenie,
4: základné znalosti, porozumenie s ťažkosťami, hovorenie – málo,
5-6 : takmer žiadne jazykové znalosti, Porozumenie je veľmi obmedzené.


Prihláška - PersonalBogen - poznámky k vyplneniu.

Vyplneniu venujte náležitú starostlivos

Jazyková úroveň: v prihláške svoju nemčinu ohodnotte stupnicou 1 – 6.

Opatrovateľské skúsenosti
Rodiny pri výbere vhodného kandidáta podrobne si všímajú popis opatrovateľských skúseností ktoré v dotazníku uvediete. Preto venujte popisu opatrovateľských skúseností čo najvyššiu pozornosť.
Rozpíšte čo najpodrobnejšie opatrovateľské skúsenosti, ktoré dokážete vykonávať.

Opatrovateľský kurz
Nemecko, Švajčiarsko: k umiestneniu NIE je podmienka – iba výhoda.
Rakúsko: k založeniu ŽL v Rakúsku je nutné mať opatrovateľský kurz !

Certifikáy, vysvedčenia
Ak vlastníte - priložte k prihláške hoci nie je to podmienka ( napr. zdravotnícke vysvedčenie alebo osvedčenia z opatrovateľského kurzu, masérskeho alebo kurzu prvej pomoci.
Vysvedčenia a certifikáty z kurzov sú výhodou, oproti iným kandidátkam a majú vplyv u rodiny pri výbere a rozhodovaní sa o kandidátke.

Referencie- odporúčania.
Odporúčania: v zahraničí pri výbere majú veľký význam, aj keď sa málokedy neoverujú.
Ak máte odporúčania z akejkoľvek oblasti opatrovateľskej práci či už na Slovensku alebo v zahraničí – priložte k prihláške. Niektoré rodiny dokonca odporúčania vyžadujú.

.

Extra ponuka- zaistenie práce priamo z domova.

Kvôli informáciám a vybavenie samotného pracovného pobytu
* Nemusíte nikam cestovať zo svojho domova a míňať čas a peniaze na cestovanie.
* Kompletný proces od registrácie až po vycestovanie môžete vybaviť priamo prostredníctvom E-mailu a telefónu z domova.
* Informácie o ponukách ako aj proces vybavenia, máme detailne prepracovaný,
* Ku každému kroku klient od nás Emailom obdrží podrobné inštrukcie ako postupovať krok za krokom.
* Budeme s Vami v neustálom telefonickom a v emailovom kontakte.

Slová na vyhľadávanie na wwww Opatrovanie v rodinách, Opatrovanie v zahraničí, Opatrovateľská práca v Rakúsku, Opatrovateľská práca v Nemecku, Opatrovateľská práca v Švajčiarsku, Opatrovanie seniorov, Opatrovanie 24 hod.denne, práca pre opatrovateľky, práca pre zdravotné sestry, Zdravotné sestry v Nemecku, Rakúsku, Opatrovateľská služba, Opatrovanie v Rakúsku, Opatrovanie v Nemecku , opatrovanie v Švajčiarsko, Zamestnanie ako opatrovateľka v zahraničí. Zdravotné sestry v Rakúsku Práca pre zdravotné sestry v zahraničí, Ošetrovateľská práca v zahraničí, ošetrovateľ- ošetrovateľka, opatrovanie v Nemecku Opatrovateľská práca Nemecko, Rakúsko, Opatrovanie v Rakúsku; Zdravotná sestra v Rakúsku, Zdravotná sestra v Nemecku; Praca v zahraniči, brigády v zahraničí, zamestnanie v zahraničí, Sklady Rakúsko, Sklady Nemecko, práca pre lekárov v zahraničí; práca na stavbách práca na stavbách v zahraničí v Nemecku Práca v hoteloch v zahranič; í Upratovanie v zahraničí; práca na Novom Zélande, Working Holidaday Nový Zéland; Nový Zéland Farmy ; Nový Zéland ; Sklady v zahraničí; Baliarne v zahraničí; Práca v skladoch v zahraničí; Práca v Rakúsku; Práca v Nemecku; Práca v Taliansku; Brigáda v Rakúsk; u Brigáda v Nemeck; u Operátor výroby; baliarne, sklady, rybársky priemysel; Trvala práca v zahraničí, Brigády pre študentov; Sezónne práce; Dlhodobé práce; Letné brigády; Práca: Európa, Práca v zahraničí, práca v Rakúsku; a brigádypPráca v zahraničí; Práca v zahraničí - Nemecko, Rakúsko Práca v Nemecku Práca v Rakúsku Práca v Holandsku Práca v Taliansku Práca vo Fínsku Práca v Nórsku , Vrátenie daní Vrátenie daní zo zahraničia