Agentúra Lotty
FacebookGoogleplus
Práca: EU On-line registrácia
Opatrovanie: SR @ pre priateľov
Opatrovanie EU Bezplatné @ aktuality
Ilustrácia...
EuProgres s.r.o.
Banská Bystrica: 974 01, Horná 54,    Lokalita TU
tel: 048 415 5136 info@euprogres.sk
mobil: 0918 328 837, 0908 737 303

KONTAKTY

Často kladené otázky

Často kladené otázky
Opatrovateľská práca.


1/ Ako sa prihlásim?
Vyplnte dotazník Personalbogen a priložte pekné usmievavé foto, ak máte osvedčenia a odporúčania.


2/ Aké jazykové znalosti má mať opatrovateľka zaujímajúca sa o prácu v zahraničí?
Agentúra EuProgres zamestnáva opatrovateľky aj so slabšou znalosťou nemeckého jazyka. Pre rýchlejšie umiestnenie do rodiny je ideálne mať komunikatívnu nemčinu, pričom nemusí byť striktne dodržaná gramatika.

Nemecké rodiny si opatrovateľky so slabou nemčinou žiadajú menej, preto je potrebné neustále zdokonaľovanie sa v nemeckom jazyku vo svojom voľnom čase, aj keď ste doma. Po určitom období Vás kedykoľvek môžeme opätovne preskúšať a prehodnotiť znalosť nemčiny.


3/ Aká je forma zamestnania / spolupráce?

Naša agentúra zamestnáva opatrovateľky dvoma spôsobmi:
a/ opatrovateľka je zamestnaná na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, z čoho vyplýva, že všetky záležistosti ohľadom práce a dokumentov zabezpečuje EuProgres ako jej zamestnávateľ. Opatrovateľka dostane emailom pracovnú zmluvu, ktorú si v pokoji a pohodlí domova môže preštudovať a jej podpisom sa stáva našim zamestnancom. Pri uzatváraní zmluvy nie je potrebná osobná návšteva kancelárie. Odvody hradí agentúra do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

b/ opatrovateľka môže pracovať na slovenský živnostenský list. Zo strany našich zahraničných partnerov je ale táto forma menej žiadaná. Aj v prípade, ak je opatrovateľka živnostníčka, sme nápomocní pri organizácii vycestovania z/do rodiny. Po dohode so živnostníčkou zabezpečujeme aj fakturáciu klientovi a vedenie účtovníctva.


4/ Kde som poistená?
Odvody zamestnancom sú hradené na Slovensku. Na základe európskeho preukazu poistenca (EPZP) máte právo na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ, EHP a vo Švajčiarsku.
EPZP oprávňuje k čerpaniu potrebnej zdravotnej starostlivosti


5/ Aké sú poplatky agentúre?
V EuProgrese neplatíte žiadne poplatky. Jediným poplatkom u nás je jednorázový,administratívny poplatok vo výške 50€, ktorý Vám bude zaúčtovaný až z prvej výplaty.


6/ Aká je u Vás odmena pre opatrovateľky?
Výška odmeny pre opatrovateľky je individuálna a odvíja sa od:
*znalosti nemčiny
*stavu pacienta

Obvykle má u nás opatrovateľka odmenu
* od 1200€/mesačne(nie turnus)/ v čistom so slabšou znalosťou jazyka,
* až po 1600€/mesačne (nie turnus)/v čistom s komunikatívnou nemčinou.


7/ Kedy dostanem výplatu?
Výplatu vypláca EuProgres vždy mesačne – nie po turnuse - do 10.teho dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac na účet, ktorý nám opatrovateľka oznámi písomnou formou.


8/ Aké dlhé sú turnusy vo Vašej agentúre?
U nás si môžete vybrať dĺžku turnusu od 1mesiaca až do 3 mesiacov, po dohode aj dlhšie.


9/ Ako sa dostanem do rodiny?
Agentúra zabezpečuje dopravu z miesta bydliska opatrovateľky až pred dvere domu rodiny v zahraničí.
Akceptujeme, aj keď si opatrovateľka zabezpečí dopravu do alebo z rodiny individuálne.


10/ Čo ak si s rodinou nesadneme? Nič sa nedeje. Dáte nám vedieť telefonicky alebo emailom všetky skutočnosti a my zorganizujeme buď výmenu rodiny (bezplatne a v čo najkratšom čase) alebo cestovanie domov.
Závisí od opatrovateľky ako sa rozhodne. Nie je však akceptované, aby opatrovateľka opustila rodinu predčasne bez nášho vedomia, prípadne skôr, ako sa zrealizuje výmena.

V takýchto prípadoch sme k dispozícii aj po pracovnej dobe alebo cez víkendy a sviatky, kde nás môžete kontaktovať telefonicky a informovať o vzniknutej situácii, aby sme ju mohli čím skôr po dohode s opatrovateľkou a rodinou vyriešiť.


11/ Potrebujem mať prax alebo opatrovateľský kurz?
Nie, opatrovateľský kurz ani prax nie je podmienkou, ale veľkou výhodou. Rodinu v zahraničí Vám vieme nájsť aj bez praxe a opatrovateľského kurzu.
Ak však máte prax (môže byť aj na Slovensku), kurz, referencie alebo niečo s čím sa viete presadiť a zapáčiť rodine, nám zašlite spolu s ostatnou potrebnou dokumentáciou.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA - pre rodinu a domácnosť.

je určená na podporu samostatného života seniorov a osôb so zdravotnými problémami. Opatrovateľská služba je dosť náročné povolanie, každá rodina má iné zvyklosti a taktiež odlišná mentalita a kultúrne odlišnosti národa, prispôsobenie sa iným zvyklostiam rodiny je dosť náročné.

Prvé týždne pobytu v rodine sú najťažšie na aklimatizáciu, preto je dôležité aby ste mali zodpovednú a skúsenú agentúru, ktorá Vám pomôže, poradí a poskytne Vám istotu a rýchle riešenie situácii počas pobytu. EuProgres na základe dlhoročných skúseností Vám tieto služby ponúka.


POŽIADAVKY ako stať sa opatrovateľkou

Akú úroveň nemčiny vyžadujete?
Znalosť nemeckého jazyka a jeho úroveň vyhodnocujeme individuálne, prioritou je porozumenie v hovorovej reči a komunikácie s Vašej strany.
Dôležité je schopnosť porozumieť a mať odvahu komunikovať.
Platí pravidlo čím nižšia znalosť nemeckého jazyka tým dlhšia čakacia lehota na pracovnú ponuku.
Úplne základná úroveň nemčiny k umiestneniu je žiaľ nepostačujúca, preto odporúčame zdokonaliť sa v nemčine - pozri ponuku v závere.


Musím absolvovať osobný pohovor na pobočke:
Nie nemusíte... môžete si vybrať, či prídete osobne alebo pohovor absolvujete telefonicky.
Počas rozhovoru konzultant predstaví našu firmu, popíše naše požiadavky a predstaví podmienky zamestnania na pozícii Opatrovateľky/Opatrovateľa pre seniorov. Spýtame sa na podrobnosti týkajúce sa skúseností so starostlivosťou a overí sa znalosť nemeckého jazyka.


Koľko treba platiť Vašej agentúre?
Nemecko,Švajčiarsko: neplatíte žiadne poplatky.


Musím mať opatrovateľský kurz alebo certifikáty ?
Nemecko, Švajčiarsko: Opatrovateľský kurz NIE je podmienka.
Dôraz je zameriavaný na úroveň nemeckého jazyka, praxe, skúsenosti v zahraničí a v neposlednom rade na referenciách. V prípade ak ste držiteľ takéhoto certifikátu prosíme o jeho zaslanie aj v nemeckom jazyku.

Rakúsko: Opatrovateľský kurz - certifikát je podmienka !!

PROCES - prijímacieho konania

Ako sa prihlásim ?
1/ Vyžiadajte informácie: e-mailom alebo využite možnosť telefonickej konzultácie. Taktiež je možné dohodnúť si termín osobného pohovoru spojeného s overením Vašich jazykových znalostí.

2/ Vyplníte prihlášku PersonalBogen + priložte: pekné usmievavé foto a ak máte osvedčenia a odporúčania.


Kedy bude realizované preskúšanie z nemčiny ?
Čas pohovoru si vopred neurčujeme, ale bude realizovaný v priebehu 1-3 dní od obdržania vyplneného dotazníka PersonalBogen.
S Všeobecne platí - čím je lepšia znalosť cudzieho jazyka, tým skôr je možné Vám nájsť vhodnú prácu.
Skúšanie cudzieho jazyka prebieha telefonicky alebo osobne. Jeden z našich manažérov Vás preskúša telefonicky v pohodlí Vášho domova.
V prípade, ak po preskúšaní z nemčiny neprejdete (jazykové znalosti sú nepostačujúce), stačí keď sa doučíte a naši manažéri Vás ochotne opätovne preskúšajú Môžete sa aj osobne zúčastniť na preskúšanie cudzieho jazyka na pobočke v Banskej Bystrici.


Aká je dĺžka pracovných turnusov ?

Nemecko, Švajčiarsko:
Turnusy: cca 1-3 mesačné, príp. Prestávka medzi turnusmi: 1 -3 mesiace - podľa Vašich možností.

Je možnosť vycestovať aj na záskok?
Najčastejšie záskoky sú v prípade vianočných sviatkov, letných prázdnin ale aj počas roka....
Záskok je ideálna šanca:
* zlepšiť si jazykové znalosti, pre tých ktorí majú slabšiu znalosť nemeckého jazyka a nabrať nové skúsenosti,
* je to možnosť privyrobiť si, pre tých ktorí majú počas svojho striedania voľno.

Rakúsko: 2-3 týždňové- umiestňuje sa pomaličky.


Aký je proces umiestnenia ?
Po obdržaní vašej prihlášky PrsonalBogen, ihneď sa s Vami skontaktuje naša koordinátorka EuProgres a preverí Vašu nemčinu, následne sa začne umiestňovací proces.
O každom kroku Vás bude koordinátorka podrobne informovať – písomne vo forme e-mailu ako aj telefonicky.


Kedy dostanem pracovnú ponuku ?
Pracovná ponuka: môže prísť veľmi skoro ( aj v priebehu 2-3 dní ) ale môže to trvať aj dlhšie.
Pri každej pracovnej pozícii je stanovená znalosť cudzieho jazyka, ktorú musíte spĺňať, aby sme Vás tam mohli navrhnúť.
Všetky voľné pracovné ponuky nájdete na www.euprogres.sk. Na konkrétnu pracovnú pozíciu sa môžete navrhnúť aj sám/sama. Je však potrebné mať registráciu na našej stránke, ktorá je samozrejme bezplatná.

Umiestnenie záleží od:
** od úrovne nemeckého jazyka,
** či máte prax alebo opatrovateľské skúsenosti zo zahraničia.


Ako budem vedieť potrebné kroky v procese umiestnenia?
Ku každému kroku umiestnenia obrdržíte od nás: podrobné informácie k nasledovnému kroku.
Postačí čítať naše inštrukcie a stále budete o všetkom včas a podrobne informovaná.

InfoPríručka Opatrovateľky
Infopríručku k ceste a k pobytu bola vytvorená špeciálne pre Opatrovateľky. Sú v nej zahrnuté cenné rady a informácie súvisiace s prácou oppatrovania.
Infopríručka taktiež obsahuje
• Dôležité telefónne čísla, ako aj špecifikáciu s akými otázkami kam volať na jednotlivé telefónne čísla.
• Príprava na cestu – ide o praktické rady týkajúce sa cesty do Nemecka

FORMALITY a úrady

Je práca v rodine legálna ?? - aká je forma pracovného pobytu v rodine ?
Opatrovateľská práca v súkromných rodinách je špecifický pobyt – preto v každej krajine sú iné legislatívne požiadavky na status opatrovateľ- opatrovateľka v súkromných rodinách...

NEMECKO: v rodine pracujete
1/ buď ako zamestnanci spoločnosti EuProgres, Naši zamestnanci sú do zahraničia vysielaní na základe platných európskych právnych predpisov o slobode poskytovania služieb a vysielaní zamestnancov do zahraničia.
Ako Váš zamestnávateľ Vám obstaráme formulár A1 , ktorým sa preukazuje zapojenie do systému sociálneho zabezpečenia domovského štátu vyslaného zamestnanca (SR).
Formulár A1 vydáva Sociálna poisťovňa na žiadosť zamestnávateľa. Pri ukončení pracovného pomeru automaticky od nás dostanete zápočtový list, ktorý potvrdzuje dĺžku trvania pracovného pomeru.

2/ alebo ako živnostník na Slovensku,
O formulár A1 –požiada v Sociálnej poisťovni živnostník samostatne. Pokyny a pomôcky od nás obdržíte.

ŠVAJČIARSKO: v rodine pracujete : na Živnostenský list založený na Slovensku. Vypláca Vás priamo rodina.

RAKÚSKO: v rodine pracujete : na Živnostenský list založený v Rakúsku. Vypláca Vás priamo rodina.


Ak budem pracovať ako zamestnanec EuProgres s.r.o, kedy podpisujem pracovnú zmluvu ?
Ak budete pracovať ako zamestnanec EuProgresu, zmluva sa podpisuje po Vašej akceptácii zahraničnou rodinou. O termíne podpisu zmluvy a termíne vycestovania Vás budeme informovať v dostatočnom predstihu. Zostane Vám dostatok času na prípravu a na nástup do nového zamestnania.

Odvody do fondov: ako Váš zamestnávateľ, hradíme za Vás všetky zákonné odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne podľa príslušných slovenských právnych predpisov.
Ukončenie pracovného pomeru: pri ukončení pracovného pomeru, automaticky od nás dostanete zápočtový list, ktorý potvrdzuje dĺžku trvania pracovného pomeru.


Kto mi vypláca mzdu?
* Nemecko: odmenu za vykonanú prácu obdržíte o nás na Váš účet. Výplatné termíny sú najneskôr do 30-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
* Švajčiarsko, Rakúsko: odmenu vyplác priamo rodina.


Ako je to so zdravotným poistením v zahraničí ?
Do zahraničia je potrebné si zobrať so sebou: kartu poistenca EÚ – alebo jeho náhradný doklad.
Na základe karty Európskeho zdravotného poistenia, budete ošetrená v každej krajine EU.
Rozsah poskytnutia zdravotnej starostlivosti v jednotlivých krajinách EÚ môžete pozrieť na www.vszp.sk.


A ako je to v prípade poistenia do dôchodku?
Ak budete zamestnancom EuProgresu – odvádzame za Vás všetky zákonné poistenia vrátane dôchodkového poistenia.
Zápočtový list: pri ukončení pracovného pomeru od nás dostanete zápočtový list, ktorý potvrdzuje dĺžku trvania pracovného pomeru.
Ak budete pracovať ako živnostník: sami za seba budete odvádzať všetky zákonné poistenia.

FINANČNÉ otázky

Platím sprostredkovateľský poplatok ?
NIE. Sprostredkovateľský poplatok neplatíte.
Jednorázovo za administratívne služby účtujeme, nenávratný poplatok vo výške 50.- €, tento poplatok bude automaticky strhnutý z prvej výplaty.


Aká je priemerná MESAČNÁ odmena opatrovateľky v čistom ?
Výška odmeny, mzdy predovšetkým závisí od znalosti nemeckého jazyka, skúseností, dĺžky praxe, referencií, stavu opatrovanej osoby, počtu opatrovaných osôb v domácnosti a iné.

Nemecko: cca od 1200 – 1700, - € NETTO (zamestnanec) + 100 , - € (SZČO)
Švajčiarsko: cca 1450 – 1900, - € BRUTTO (SZČO)
Rakúsko: denná taxa- 45-60 - €


Kto mi vypláca odmenu- mzdu ?
V Nemecku: mzda je vyplácaná zamestnávateľom t.j. spoločnosťou EuPrpgres prevodom na účet opatrovateľky/ovi.
Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie a to v posledný pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Vo Švajčiarskua v Rakúsku: odmenu vypláca priamo rodina.


Cestovné do rodiny kto platí?
O forme preplatenia cestovného opatrovateľa vždy bude vopred pred cestou informovaná.
Niekedy sa cestovné pripláca zvlášť k mesačnej odmene inokedy je priamo pripočítané k celkovej mesačnej odmene.
Prvú cestu tam: platí opatrovateľka priamo prepravcovi.

Rôzne otázky a odpovede.

Ak mám slabú nemčinu- mám šancu na umiestnenie ?
Počet opatrovateliek, ktoré sa uchádzajú o túto prácu z roka na rok rastie, potrebné si uvedomiť, že vzhľadom na zvyšujúcu sa konkurenciu v tejto profesijnej oblasti nie len na Slovensku ale aj zo štátov ako Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, rastú aj požiadavky a nároky opatrovateľských rodín- preto konkurencia medzi kandidátkami je veľká.

Ak Vaša nemčina nie je na dostatočnej úrovni - odpoúčame zakúpiť si učebnicu „Nemčina pre opatrovateľky do vrecka aj s CD nahrávkou. Ak sa budete učeniu intenzívne venovať, za 2-3 mesiace sa zdokonalíte v nemčine. Keď budete cítiť že vaša nemčina sa zlepšila, kedykoľvek nás môžete požiadať o preskúšanie.
Cena učebnice 19,90 .- €. Objednávky: www.hemisfery.sk.
Vrátenie nákladov za učebnicu.
Po zvládnutí obsahu jednuduchej cvičebnice a úspešnom zložení skúšky:
* Garantujeme do 4 tyždňov umiestnenie ako opatrovateľka do rodiny v Nemecku.
* Cenu za učebnicu 19,90 .- € - po umiestnení a po prvom mesiaci práci Vám EuProgres vráti späť v plnej výške.


Úspech – neúspech pri prvom vycestovaní ?
predovšetkým závisí od toho ako sa dokážete prispôsobiť novým podmienkam práce a zvyklostiam danej krajiny.
Prvé 1-2 týždne pobytu sú najťažšie na aklimatizáciu, obyčajne zaváži slabšia znalosť nemčiny, nové prostredie, odlišná mentalita a kultúrne odlišnosti národa ale aj odlúčenie od rodiny, prispôsobenie sa iným zvyklostiam a pod... skrátka silný tlak na psychiku a vtedy obyčajne prichádza tzv. kultúrny šok.
Návštevník aj keď prichádza za prácou musí sa zvyklostiam krajiny prispôsobiť.

Charakteristika kultúrneho šoku.
Po príchode do neznámej a cudzej krajiny možno zažijete tzv. kultúrny šok. Je to bežná vec, ktorá sa časom vytratí.
Pokúsime sa Vám stručne vysvetliť, o čo ide.
Doma ste so všetkým oboznámený bez toho, aby ste si to uvedo¬movali – počasie, jedlo, zvyky, ako sa obliecť, čoho sa najesť, ako sa správať k ľuďom. Je to pre Vás ľahké a samozrejme, prirodzené. V inej krajine sa nie¬ktoré z týchto zvyklostí môžu stať problémom. Musíte na všetko myslieť, každý deň musíte robiť nové rozhodnutia. Vaša myseľ niekedy ťažko znáša taký tlak – tzv. kultúrny šok.


Koho môžem v prípade problémov v práci kontaktovať?
Pridelená kontaktná osoba z tímu spoločnosti EuProgres je Vám nepretržite k dipozícii


Práca v zahraničí, práca v rakúsku a brigády Práca v zahraničí a brigády Práca v zahraničí, brigády v zahraničí. Práca v zahraničí - Anglicko (UK) Práca v Nemecku Práca v Anglicku Práca v Rakúsku Práca v Dánsku Práca v Holandsku Práca v Taliansku Práca vo Fínsku Práca v Nórsku Práca v USA