Agentúra Lotty
FacebookGoogleplus
Práca: EU On-line registrácia
Opatrovanie: SR @ pre priateľov
Opatrovanie EU Bezplatné @ aktuality
Ilustrácia...
EuProgres s.r.o.
Banská Bystrica: 974 01, Horná 54,    Lokalita TU
tel: 048 415 5136 info@euprogres.sk
mobil: 0918 328 837, 0908 737 303

KONTAKTY


Zamestnanie na Slovensku

.

SLOVENSKO
ZABEZPEČUJEME KOMPLEXNÉ PERSONÁLNE SLUŽBY<Personálny leasing
alebo dočasné prideľovanie zamestnancov predstavuje formu zamestnaneckého vzťahu, pri ktorom má zamestnanec uzatvorenú pracovnú zmluvu s našou personálnou agentúrou, ale pracuje pre užívateľského zamestnávateľa, teda pre Vás.
Takto môžete kedykoľvek flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky na trhu práce Zamestnanec, prenajatý našou personálnou agentúrou prichádza na svoju pracovnú pozíciu už zaučený, takže je finančne produktívny od prvého dňa svojho pôsobenia.
Užívateľský zamestnávateľ profituje teda z prenajatých zamestnancov podstatne skôr a navyše ušetrí náklady spojené so zaškolením.

Brigádnický servis
je nami poskytovaný najrýchlejší spôsob ako doplniť náhly nedostatok pracovníkov.

Zabezpečenie zamestnanca na objednávku
Na základe zmluvy sme pripravení podľa vami požadovanej špecifikácie pracovného miesta vyhľadať kandidáta, ktorý bude spĺňať všetky vami zadané predpoklady pre obsadzovanú pracovnú pozíciu.

VÝHODY
* Zýskate možnosť využiť skúsenosti, prehľad o trhu práce a rozsiahlu databázu našej agentúry.
* Nájdeme Vám presne taký počet pracovníkov, aký práve potrebujete.
* Umožníme Vám dočasné zvýšenie počtu zamestnancov v nárazových obdobiach.
* Výmena jedného pracovníka za druhého je rýchla, keďže pracujeme vždy s náhradníkmi i bohatou databázou.
* Zvýšená motivácia kmeňových zamestnancov
* Zníženie fluktuácie.

ČO UŠETRÍTE
* Znížime Vám finančne náročné nadčasové hodiny.
* Úspora energie, času a nákladov spojených s náborovým procesom a spracovaním kompletnej personálnej a mzdovej agendy, (spracovanie miezd, komunikácia s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia, daňovými úradmi, inšpektorátom práce).

* Zabezpečenie podmienok, vyplývajúcich zo Zákonníka práce: lekárske prehliadky, školenia, ochranné a zdravotné pomôcky.
* Náklady na flexibilnú pracovnú silu sa Vám nepremietnu do mzdových nákladov, pretože ich účtujeme ako poskytnutú službu.

CENOVÁ PONUKA
* Je zostavená pri každej pozícií individuálne tak, aby spolupráca s nami bola pre Vás najlepším riešením.
* Objednávku zadáte jednoducho telefonicky alebo Online formou.

Pracujte s profesionálmi Úspech nie je náhoda.
Slová na vyhľadávanie na wwww Opatrovanie v rodinách, Opatrovanie v zahraničí, Opatrovateľská práca v Rakúsku, Opatrovateľská práca v Nemecku, Opatrovateľská práca v Švajčiarsku, Opatrovanie seniorov, Opatrovanie 24 hod.denne, práca pre opatrovateľky, práca pre zdravotné sestry, Zdravotné sestry v Nemecku, Rakúsku, Opatrovateľská služba, Opatrovanie v Rakúsku, Opatrovanie v Nemecku , opatrovanie v Švajčiarsko, Zamestnanie ako opatrovateľka v zahraničí. Zdravotné sestry v Rakúsku Práca pre zdravotné sestry v zahraničí, Ošetrovateľská práca v zahraničí, ošetrovateľ- ošetrovateľka, opatrovanie v Nemecku Opatrovateľská práca Nemecko, Rakúsko, Opatrovanie v Rakúsku; Zdravotná sestra v Rakúsku, Zdravotná sestra v Nemecku; Praca v zahraniči, brigády v zahraničí, zamestnanie v zahraničí, Sklady Rakúsko, Sklady Nemecko, práca pre lekárov v zahraničí; práca na stavbách práca na stavbách v zahraničí v Nemecku Práca v hoteloch v zahranič; í Upratovanie v zahraničí; práca na Novom Zélande, Working Holidaday Nový Zéland; Nový Zéland Farmy ; Nový Zéland ; Sklady v zahraničí; Baliarne v zahraničí; Práca v skladoch v zahraničí; Práca v Rakúsku; Práca v Nemecku; Práca v Taliansku; Brigáda v Rakúsk; u Brigáda v Nemeck; u Operátor výroby; baliarne, sklady, rybársky priemysel; Trvala práca v zahraničí, Brigády pre študentov; Sezónne práce; Dlhodobé práce; Letné brigády; Práca: Európa, Práca v zahraničí, práca v Rakúsku; a brigádypPráca v zahraničí; Práca v zahraničí - Nemecko, Rakúsko Práca v Nemecku Práca v Rakúsku Práca v Holandsku Práca v Taliansku Práca vo Fínsku Práca v Nórsku , Vrátenie daní Vrátenie daní zo zahraničia