Agentúra Lotty
FacebookGoogleplus
Práca: EU On-line registrácia
Opatrovanie: SR @ pre priateľov
Opatrovanie EU Bezplatné @ aktuality
Ilustrácia...
EuProgres s.r.o.
Banská Bystrica: 974 01, Horná 54,    Lokalita TU
tel: 048 415 5136 info@euprogres.sk
mobil: 0918 328 837, 0908 737 303

KONTAKTY

FAQ - Často kladené otázky

Opatrovateľská práca v zahraničí

Požiadavky

Akú úroveň nemčiny musím spĺňať aby som sa mohla uchádzať o prácu opatrovateľky ?
Prvým predpokladom k umiestneniu je, aby záujemca mal/mala aspoň minimálne komunikatívnu znalosť nemeckého jazyka. Dôležité je schopnosť porozumieť a mať odvahu komunikovať. Niektoré rodiny prijmú opatrovateľky aj s mierne priemernou znalosťou nemeckého jazyka avšak týchto rodín je menej a preto doba umiestnenia môže byť dlhšia.
Úplne základná úroveň nemčiny k umiestneniu je žiaľ nepostačujúca, preto odporúčame doučiť sa nemecký – pozri ponuku v závere.

Musím mať opatrovateľský kurz alebo certifikáty ?
Opatrovateľský kurz NIE je podmienka k umiestneniu v Nememecku a vo Švajčiarsku – iba výhoda.
V Rakúsku- áno.
Certifikáty, vysvedčenia, odporúčania: taktiež nie sú podmienkou iba výhodou.
Ak takéto doklady vlastníte nezabudnite ich priložiť k prihláške - urýchlia proces hľadania vhodnej rodiny.

Opatrovateľská práca v zahraničí

Formality

Aká je forma pracovného pobytu v rodine ?
Opatrovateľská práca v súkromných rodinách je špecifický pobyt – preto v každej krajine sú iné legislatívne požiadavky. NEMECKO: v rodine pracujete:
** buď ako naši zamestnanci - EuProgres Vás vysiela na prácu do rodiny v Nemecku v zmysle platnej európskej legislatívy na Formulár E101/A1 – o tento formulár požiada zamestnávateľ v Sociálnej poisťovni.
** alebo ako živnostník na Slovensku - živnostník sám seba vysiela na prácu do Nemecka. O formulár E101/A1 –požiada v Sociálnej poisťovni živnostník samostatne. Viac informácií o formulári A1 nájdete na stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

ŠVAJČIARSKO: v rodine pracujete
na Živnostenský list založený na Slovensku. Vypláca Vás priamo rodina.

RAKÚSKO: v rodine pracujete
na Živnostenský list založený v Rakúsku. Vypláca Vás priamo rodina


Ak budem pracovať ako zamestnanec s kým budem mať uzatvorenú pracovnú zmluvu ?
Ak sa rozhodnete pracovať ako náš zamestnanec spoločnosti EuProgresu – je podmienkou mať s nami uzatvorenú riadnu pracovnú zmluvu.
Ako Váš zamestnávateľ, platíme za Vás všetky zákonné odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.

Ako je to so zdravotným poistením v zahraničí ?
Do zahraničia si zobrať so sebou: kartu poistenca EÚ – alebo jeho náhradný doklad.
Na základe karty Európskeho zdravotného poistenia, budete ošetrená v každej krajine EU.
Rozsah poskytnutia zdravotnej starostlivosti v jednotlivých krajinách EÚ môžete pozrieť na www.vszp.sk.

A ako je to v prípade poistenia do dôchodku?
Ak budete zamestnancom EuProgresu – odvádzame za Vás všetky zákonné poistenia vrátane dôchodkového poistenia. Pri ukončení pracovného pomeru od nás dostanete zápočtový list, ktorý potvrdzuje dĺžku trvania pracovného pomeru.
Ak budete pracovať ako živnostník: sami za seba budete odvádzať všetky zákonné poistenia.

Opatrovateľská práca v zahraničí

Financie

Platím sprostredkovateľský poplatok ?
NIE. Sprostredkovateľský poplatok neplatíte. Jednorázovo za administratívne služby účtujeme, nenávratný poplatok vo výške 60 €, tento poplatok bude automaticky strhnutý z prvej výplaty.

Aká je priemerná MESAČNÁ odmena opatrovateľky v čistom ?
Výška odmeny závisí od jazykových znalostí, opatrovateľských skúseností, zdravotného stavu opatrovanej osoby, počtu členov v domácnosti a pod.

Pri nástupe do rodiny uvádzame orientačnú výšku Vášho príjmu netto t.j. v „čistom“.
Rakúsko: denná taxa- cca.45-60.-€
Nemecko, Švajčiarsko: mesačne netto: cca. 1200 až 1800.- €.

Príklad výpočtu odmeny na sumu 1400.- € netto/ mesačne.
** Ak budete pracovať ako živnostníčka: na účet dostane 1400.- € – zákonné odvody hradíte z tejto sumy- ako živnostníčka sama.
** Ak budete našim zamestnancom EuProgres: na účet v čistom dostanete cca. 1300 € - zákonné odvody hradíme mi ako zamestnávateľ.

Kto mi vypláca odmenu- mzdu ?
Vo Švajčiarsku a v Rakúsku: odmenu vypláca priamo rodina.
V Nemecku: odmenu obdržíte na účet priamo od nás EuProgres-u.
EuProgres má výplatný termín splatný vždy pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do 25-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na bankový účet opatrovateľa.

Cestovné do rodiny kto platí?
Cestovné rodiny preplácajú.
Prvú cestu TAM platí opatrovateľka priamo prepravcovi.
Cestovné náklady: o forme preplatenia cestovného opatrovateľa vždy bude vopred pred cestou informovaná.
Niekedy sa cestovné pripláca zvlášť k mesačnej odmene inokedy je priamo pripočítané k celkovej mesačnej odmene.

Opatrovateľská práca v zahraničí

Turnusy a proces

Aké dlhé sú turnusy ?
Rakúsko: 2-3 týždňové- umiestňuje sa pomaličky.
Nemecko, Švajčiarsko: štandardná dĺžka turnusu je 3 mesiace. Málokedy rodiny preferujú kratšie striedania.

Existujú však aj atypické možnosti
Niektoré opatrovateľky nemajú záujem zostať doma 3 mesiace a čakať na striedanie.
Ak z Vašej strany nastane takáto potreba, môžete sa s našimi pracovníčkami dohodnúť na opätovnom vycestovaní – / v takom prípade umiestnenie bude v inej rodine/.

Záskok: je bežné že niektoré opatrovateľky v rodinách pracujú dlhodobo- bez striedania. Raz za čas si opatrovateľka vyberie na oddych cca. 4 týždne voľna - v takomto prípade hľadáme opatrovateľku ktorá krátkodobo zaskočí.

Záskok je ideálna šanca:
* pre nové kandidátky so slabšou nemčinou resp. ak si chcú odskúšať opatrovateľskú prácu,
* alebo aj pre opatrovateľky ktoré majú počas turnusového striedania voľno a chcú si privyrobiť.

Ako sa prihlásim ?
Vyplnte dotazník PersonalBogen + priložte: pekné usmievavé foto a ak máte osvedčenia a odporúčania.

Aký je proces umiestnenia ?
** Po obdržaní vášho dotazníka, ihneď sa s Vami skontaktuje koordinátorka EuProgres a preverí Vašu nemčinu.
** následne sa začne umiestňovací proces.
** o každom kroku Vás bude koordinátorka podrobne informovať – písomne vo forme e-mailu ako aj telefonicky.

Kedy dostanem pracovnú ponuku ?
Pracovná ponuka: môže prísť veľmi skoro ( aj v priebehu týždňa) ale môže to trvať aj dlhšie.

Umiestnenie záleží od:
** v prípade ponuky ako rýchlo môžete vycestovať,
** od úrovne nemeckého jazyka,
** či máte prax alebo opatrovateľské skúsenosti zo zahraničia.

Ako budem pripravená na cestu ?
Ku každému nasledujúcemu kroku umiestnenia obrdržíte od nás: podrobné informácie a pred cestou Infopríručku k ceste a k pobytu – s cennými radami k samotnému pobytu.
Postačí čítať naše inštrukcie a stále budete o všetkom včas a o podrobne informovaná.

Ak mám slabú nemčinu- mám šancu na umiestnenie ?
Počet opatrovateliek, ktoré sa uchádzajú o túto prácu z roka na rok rastie. S rastúcim počtom opatrovateliek, rastú aj požiadavky a nároky opatrovateľských rodín- preto konkurencia medzi kandidátkami je veľká.

Odporúčame zakúpiť si niektorú publikáciu učebnice nemčiny pre opatrovateľky.
Ak sa budete učeniu intenzívne venovať do 2-3 mesiace zdokonalíte sa v nemčine. Keď budete cítiť že vaša nemčina sa zlepšila, kedykoľvek nás môžete požiadať o preskúšanie.


Opatrovateľská práca v zahraničí

SEKCIA - záver

Úspech – neúspech pri prvom vycestovaní ?
predovšetkým závisí od toho ako sa dokážete prispôsobiť novým podmienkam práce a zvyklostiam danej krajiny.
Prvé 1-2 týždne pobytu sú najťažšie na aklimatizáciu, obyčajne zaváži slabšia znalosť nemčiny, nové prostredie, odlišná mentalita a kultúrne odlišnosti národa ale aj odlúčenie od rodiny, prispôsobenie sa iným zvyklostiam a pod... skrátka silný tlak na psychiku a vtedy obyčajne prichádza tzv. kultúrny šok.

Návštevník aj keď prichádza za prácou musí sa zvyklostiam krajiny prispôsobiť.

Charakteristika kultúrneho šoku...
Po príchode do neznámej a cudzej krajiny možno zažijete tzv. kultúrny šok. Je to bežná vec, ktorá sa časom vytratí.
Pokúsime sa Vám stručne vysvetliť, o čo ide.
Doma ste so všetkým oboznámený bez toho, aby ste si to uvedomovali – počasie, jedlo, zvyky, ako sa obliecť, čoho sa najesť, ako sa správať k ľuďom. Je to pre Vás ľahké a samozrejme, prirodzené.
V inej krajine sa nie¬ktoré z týchto zvyklostí môžu stať problémom. Musíte na všetko myslieť, každý deň musíte robiť nové rozhodnutia. Vaša myseľ niekedy ťažko znáša taký tlak – tzv. kultúrny šok.